Om fiber

Nordvästra Vara Fiber

Om fiberoptik

 

 

Fiberoptikens fördelar är många och trådlösa nät ger inte alls samma möjligheter. Eftersom informationen i fiberoptiska kablar överförs via ljussignaler är det oerhört driftsäkert och mycket okänsligt för störningar.

Då fiberkabeln inte kan leda elektricitet påverkas den inte alls av åska. Ledningen är nedgrävd och väl skyddad från andra oväder och skaderisker.

Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är mycket stor och kan utan problem samtidigt användas för både telefon, tv och Internet. Du som vill koppla in en HDTV kan även göra detta via fiber utan problem. Den fiberkabel vi gräver ner idag ser likadan ut som den som vi grävde ner för 15 år sedan. Utvecklingen på detta område sker framförallt inte på kabelområdet utan i den teknik som sitter i kablens ändar som tar emot och fördelar signalerna.

 

Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning eftersom ny kabel blåses in med tryckluft.

 

Skulle det i framtiden komma tjänster som behöver ännu större överföringshastigheter är det endast utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna som behöver bytas ut.

 

Du behåller ditt gamla telefonnummer även om du byter till fiberupp-koppling. För att koppla upp dig till fibernätet behövs ingen dator, det går lika bra att använda nätet enbart för telefon och/eller TV.

Genom en fiberledning har du även möjlighet att koppla in larm och övervakning via webbkamera av exempelvis din bostad. I vissa delar av landet håller redan en del kommuner på med fjärrsjukvård via webbteve.Med IP-telefoni ringer du både billigare och säkrare än via traditionella ledningar. För att telefonen med mera ska fungera krävs dock el- eller batteriförsörjning.

Hur kommer jag med?

 

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på 200 kronor (100 kr medlemsavgift +100 kr startkapital) på bankgiro 762-1303. För vi ska veta vem som betalt in avgiften anger du ditt namn, epost och fastighetsbeteckning. Så fort vi har din adress så läggs den in i projekteringen. Vi skickar ut ett anslutningsavtal och en faktura på första delen av ansutningsavgiften.

Varför gå med?

 

Nordvästra Vara Fiber Ekonomisk Förening bygger just nu ett fibernät för telefoni, internet och tv i vårt område. Det vill säga ett fibernät där vi medlemmar äger vårt eget nät. I Vårt nät kommer Quadracom att leverera tjänster som tv-kanaler, telefoni och internetuppkoppling. Totalentreprenör är Ted Flink Gräv och Transport Fiberutbyggnad AB.

Byggstart är första april och slutdatum sista november 2014.

 

Ja varför rör detta dig? Jo, idag har många av oss mobilt bredband eller ADSL som varken håller den

hastighet, eller kvalitet som går att få. Ett sätt att få en hållbar lösning inför framtiden är att investera i en

fiberanslutning - ett nät som vi själva äger.

 

Kostnaden i anslutningsavgift per fastighet uppskattas till 20.000 kronor. Summan är helt beroende på hur många fastigheter som ansluter sig.

 

Sänk dina månadskostander för tv, telefoni och internet Det finns många räkneexempel på hur mycket lägre månadskostnaden blir på sikt om ett hushåll väljer att ansluta sig till tv, telefoni och internet

via fiberkabel. Varje abonnent är unik utifrån det behov man har, men generellt kan man säga att månadskostnaden för abonnemang halveras när man väljer att ringa, köpa tv och internet via fiberkabel. Vill du läsa mer, besök Post och telestyrelsen eller slå oss en signal så

berättar vi mer. Våra telefonnummer finns längst ner på sidan "Kontakt".